Żalno

W dniu 30 listopada 2015 roku ukazała się wstępna lista rankingowa dofinansowania inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Inwestycja Gminy Kęsowo pod nazwą „Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo” znalazła się na 29 pozycji, gdzie możliwość dofinansowanie otrzymały w 2016 roku wnioski samorządów do 22 pozycji. 

Korzystając z możliwości odwołania Gmina Kęsowo w dniu 14 grudnia 2015 roku odwołała się w zakresie czterech miejsc oceny merytorycznej w/w wniosku co mogło nam dostarczyć dodatkowo 4 punkty.

Po ocenie naszego odwołania przyznano nam dodatkowo 1 punkt, co ostatecznie ulokowało nasz wniosek na 28 pozycji (dofinansowanie otrzymują 22 wnioski).

Następne wnioski z listy otrzymają dofinansowanie w miarę oszczędności przetargowych wcześniej uplasowanych przedsięwzięć.