azbest

Wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku Gmina Kęsowo będzie ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – głównie eternitowych pokryć dachowych – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z tym do dnia 5 lutego 2016 roku Urząd Gminy Kęsowo (Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – pok. nr 5, tel. 523344091 wew. 15) przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy planujących w 2015 roku wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Druk do pobrania tutaj.

Do wniosku należy dołączyć kopię zgłoszenia robót budowlanych Staroście Tucholskiemu lub kopię pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji.

Oferta skierowana jest do właścicieli nieruchomości ujętych w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.