Ćwiczenia obronne

W związku z ćwiczeniem obronnym na terenie gminy Kęsowo w dniach 13-15 października 2015 r. w godz. 0600-1900 nastąpi uruchomienie syren alarmowych.

Podane będą dwa sygnały
Ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut)
Odwołanie alarmu (dźwięk ciągły przez okres trzech minut)