Urząd Gminy w Kęsowie

W dniach od 23 września 2015 do 2 października 2015 zgodnie z uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29.12.2011 roku oraz zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kęsowo nr 48/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone były konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Kęsowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie gminy Kęsowo organizacje pozarządowe. Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz formularz, za pomocą którego można było zgłaszać uwagi i propozycje do Programu dostępne były na stronie internetowej Gminy Kęsowo: www.kesowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo zamieszczonym pod adresem: bip.kesowo.samorzady.pl. w zakładce „wiadomości” oraz na tablicy Urzędu Gminy w Kęsowie. Propozycje i uwagi do projektu Programu można było zgłaszać na adres Urzędu Gminy w Kęsowie ul. Główna 11 89-506 Kęsowo pisemnie bądź drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W wyznaczonym terminie konsultacji – do 2 października 2015 nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag.