Urząd Gminy w Kęsowie

Gmina Kęsowo w tegorocznym rankingu samorządów Rzeczpospolitej (tzw. złota setka) zajęła 17 miejsce w kategorii gmin wiejskich.

Wręczenia wyróżnień nastąpiło 13 lipca 2015 roku w siedzibie Rzeczpospolitej w Warszawie, a dokonali tego Jerzy Buzek przewodniczący kapituły oraz Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrabota.

Samorządy oceniane były w dwóch etapach. Pierwszy przeprowadzony był na podstawie badań z Ministerstwa Finansów w drugim dołożone były dodatkowe informacje nadesłane przez wcześniej wytypowane samorządy. W pierwszym etapie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów wyłoniono 250 gmin wiejskich, spośród 1566 jednostek tego typu, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu.