Flaga EU

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Osoba ubiegająca się o dotację musi spełnić wszystkie poniższe kryteria:

 1. wiek: 18-64 lat,
 2. zameldowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 3. utrata pracy od 1.10.2014 r. lub przebywanie na okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne,
 4. zwolnienie z jednej z poniższych przyczyn:
   • zwolnienie grupowe,
   • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
   • redukcja etatów,
   • przyczyny ekonomiczne,
   • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
   • likwidacja zakładu pracy.

Kandydaci, którzy złożą wniosek rekrutacyjny i zostaną zakwalifikowani do projektu, wezmą udział
w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i doradztwie.

Kolejny etap stanowi nabór biznesplanów.

Osoby, które złożą najlepsze biznesplany otrzymają dotację (średnia wartość dotacji to 31 tys. zł)
i dodatkowo zyskają wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 m-y prowadzenia działalności (do 900 zł /m-c na opłaty związane z prowadzoną firmą).


TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Wnioski rekrutacyjne należy składać w terminie od 04.03.2015r. do 18.03.2015 r.  (osobiście, pocztą lub kurierem)

w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300,

w godz. 8.00-16.00

(decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

 

ZE WZGLĘDU NA UZUPEŁNIAJĄCY CHARAKTER NABORU LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC WYNOSI 4.

 

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych opublikowane zostaną na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne.

 

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!