Drukuj
Kategoria: Aktualności
Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Celem przedsięwzięcia jest ZAKTYWIZOWANIE społeczeństwa do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu ZAPOBIEGANIA CHOROBOM ZAKAŹNYM , którym można przeciwdziałać drogą SZCZEPIEŃ ochronnych.

W ramach profilaktyki i zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, zachęca się do stosowania szczepień ochronnych. W Polsce są one wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe prowadzone są zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę). 

W związku z tym, zwracam się z uprzejma prośbą , o podejmowanie wspólnych działań na rzecz promowana szczepień ochronnych.

Więcej informacji na temat chorób zakaźnych oraz szczepień, znajdą Państwo na stronach:

www.gis.gov.pl

www.szczepienia.gis.gov.pl

www.szczepienia.pzh.gov.pl