Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015". W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z Z014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Kęsowo ogłosił konsultacje społeczne W sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

Konsultacje, które trwały od 30.10 Z014 r. do 10.11.2014 zostały przeprowadzone w oparciu 0 uchwałę Nr XIII/71/2011 Rady Gminy W Kęsowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Kęsowo Konsultacje przeprowadzono W formie pisemnych opinii do projektu Programu,

Opinie można było:

1) przesyłać listownie - na adres Urzędu Gminy Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo

2) drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wyżej określonym terminie.


Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kęsowie

W powyższej sprawie nie wpłynęło żadne stanowisko
Informacje niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej

Pliki  do pobrania:

Informacja o wynikach konsultacji społecznych