Rzuć dymka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi uprzejmie informuje, że rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna pn. „Rzuć dymka” prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie skierowana do kobiet w wieku lat 40 i więcej, które palą tytoń.

Kampania jest elementem „Profilaktycznego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014-2018”. 

Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucania palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

Jednocześnie informujemy, iż jak co roku w listopadzie obchodzimy akcję „Rzuć palenie razem z nami”. Tegoroczna akcja przypada w dniu 20 listopada.

W strategii ochrony zdrowia zapobieganie narażeniu na dym tytoniowy należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań państwa. Realizację tego planu osiągamy poprzez tworzenie społecznego i politycznego poparcia idei - organizowanie kampanii zdrowotnych promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia. Współdziałanie wielu różnorodnych instytucji i organizacji, w tym środków masowego przekazu, pozwala na zwiększenie zakresu i zasięgu działań profilaktycznych oraz stworzenia efektywnie działających koalicji na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa. Wspólnie przekonajmy innych, że warto spędzić ten dzień bez papierosa.

 

dymek