„Tęczowy zakątek” w Żalnie

Dzięki wysiłkom członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno oraz mieszkańców Żalna, zakończono dwa projekty, których celem było zagospodarowanie centrum wsi, poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji. 

„Tęczowy zakątek” już kwitnie.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żalno poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla mieszkańców Żalna”, to tytuł wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Wniosek złożony został do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem LGD „Bory Tucholskie”.

Miejsce realizacji wniosku nazwane zostało „Tęczowym zakątkiem”. Posadziliśmy tam ponad 1000 roślin w 50 gatunkach. Część z nich pnie się po trejażu w „Romantycznym zakątku”, a pozostałe w charakterystycznych dla gatunku zakątkach, takich jak: „Ogród babci Janinki” ze starymi gatunkami kwiatów, „Tęczowa jadalnia” z kwiatami jadalnymi, roślinki skalne w „Ogrodzie skalnym”, kwiaty i krzewy pięknie pachnące w „Ogrodzie zapachów i motyli”.

Członkowie stowarzyszenia wraz z mieszkańcami nie zrzeszonymi w stowarzyszeniu samodzielnie przygotowali teren pod zasadzenia, wytyczyli ścieżki, ułożyli obrzeża chodnikowe, wysypali ścieżki żwirem i zasadzili rośliny. Pierwsze efekty są już widoczne. Na te zaplanowane będzie trzeba poczekać jeszcze kilka lat, jak rośliny się rozrosną.


„Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Żalno”

Realizujemy kolejny wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Wniosek złożony został do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem LGD „Bory Tucholskie”.
Projekt przewiduje postawienie pergoli przejściowych na ścieżkach prowadzących do „Tęczowego zakątka”, mostka łączącego dwie części zakątka oraz ławek i koszy na śmieci.

Całkowity koszt projektu wynosi 25 332,33zł z czego 19 850,00zł to dofinansowanie w ramach projektu. Pozostała część kosztów, to praca własna członków stowarzyszenia i mieszkańców Żalna.

 


logo place