Porozumienie na budowę chodnika w Żalnie

30 czerwca 2014 r. wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski oraz skarbnik Gminy Kęsowo Magdalena Milkowska podpisali porozumienie z zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowanym przez wicemarszałka Dariusza Kurzawę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kęsowo dla Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w kwocie 1 047 454,88 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w miejscowości Żalno - budowa chodnika z odwodnieniem o długości 1 850 metrów.

Jest to największy projekt realizowany w programie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w 2014 roku w naszym województwie. Dzięki deklaracji pokrycia 60 % kosztów tego zadania przez Gminę Kęsowo do końca września 2014 roku zostanie wykonana inwestycja znacznie poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców Żalna.