Ugoda

W zawiązku z artykułem opublikowanym na łamach Gazety Pomorskiej zatytułowanym "Podpisał kwity dla swojego szefa" informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbyła się rozprawa z powództwa Pana Tomasza Stoltmanna (Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie) przeciwko autorce w/w artykułu Pani Annie Klaman o naruszenie dóbr osobistych.

W wyniku zawartej umowy, Pani Redaktor oraz przedstawiciel wydawcy Gazety Pomorskiej, przeprosili Pana Tomasza Stoltmanna za podanie nieprawdziwych informacji w w/w artykule.

 

Pliki do pobrania:


Skan protokołu
Nagranie z obrad sądu