Skip to main content

Termomodernizacja Urzędu Gminy

Przed modernizacją budynek nie spełniał wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.

rpo big

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

 


 ŁĄCZNA KWOTA INWESTYCJI: 220 047,37 ZŁ
DOFINANSOWANIE Z UE: 165 035,52 ZŁ


 

Przed modernizacją budynek nie spełniał wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.

Dzięki inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię o 66% poprzez ograniczenie strat ciepła.

W ramach docieplenia budynku przeprowadzono następująceprace:

  • ułożenie warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych – styropian 14 cm
  • ułożenie warstwy izolacji cieplnej ścian piwnicy  – styropian 8 cm
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
  • ułożenie płyt termicznych na dachu – styropapy 20 cm
  • nałożenie warstwy papy, zabezpieczającej przed zawilgoceniem
  • wymiana instalacji odgromowej
  • wymiana opierzeń, rynien, rur spustowych
  • ułożenie warstwy wzmacniającej (zaprawa klejąca i siatka z włókna szklanego)
  • ułożenie warstwy elewacyjnej
  • wWymieniono także stolarkię okienną,drzwi zewnętrzne oraz zawory termoregulującyjne.

 


 Przetarg na termomodernizację ogłoszono 02.07.2011 roku, natomist wykonawcę wyłoniono 23.08.2011 r.


 

 urzad przed1 thuniburzad przed2 thuniburzad przed3 thunib

Budynek urzędu przed termomodernizacją


urzad1 10 05 thuniburzad 10 05 thunib 

Przygotowania do wymiany stolarki okiennej - 10.05.2011 r.

 urzad1 15 05 thuniburzad 15 05 thunib

Podczas prac remontowych - 15.05.2011 r.

 urzad 25 05 thuniburzad1 25 05 thunib

Podczas prac remontowych - 25.05.2011 r.

urzad 30 05 thuniburzad1 30 05 thunib

Podczas prac remontowych - 30.05.2011 r.

urzad2 02 06 thuniburzad1 02 06 thunib 

 Podczas prac remontowych - 02.06.2011 r.

urzad 16 08 1urzad 16 08 2urzad 16 08 3

Budynek urzędu po termomodernizacji - 16.08.2012 r.

 

Odbiór końcowy budynku odbył się 30.08.2012 r.


rpo big

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza