RPO

27 lipca 2018 r. Gmina Kęsowo złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie ważnego projektu: „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.3; Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 6.3.1: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną .

W ramach projektu zaplanowano roboty budowlane w pomieszczeniach przedszkolnych w Kęsowie, Drożdzienicy oraz Żalnie oraz zaadoptowanie pomieszczenia na dodatkowy oddział opieki nad dziećmi (Żalno).

Całkowita wartość zadania po aneksowaniu umowy to 618 340,00 złotych, dofinansowanie unijne 468 204,72 złote natomiast wkład własny gminy: 150 012,28 złotych.

Planowany termin zakończenia realizacja zadania to 31.05.2020 r.

W ramach przedsięwzięcia zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych o 16. Podjęcie kroków związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na przebudowy punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kęsowo, ma związek z podniesieniem ich standardu oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów.