Renowacja miejsc pamięci

W dniu 8 czerwca 2021 r. Gmina Kęsowo podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Renowacja miejsc pamięci pomordowanych podczas II wojny światowej w miejscowości Bralewnica”.

 

Realizacja tego zadania przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców, w tym  głównie wśród dzieci i młodzieży dotyczącej męczeńskiej śmierci naszych przodków.

Środki przyznane na ten cel: 12.600,00 złotych (73,68%)

Wkład własny gminy Kęsowo: 4.500,00 złotych (26,32%)

Całkowita wartość zadania 17.100,00 złotych

 

"Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"