Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo

W dniu 18 listopada 2021 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesy wstępne w związku ze złożonymi w dniach 14 lipca oraz 11 sierpnia 2021 roku wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo

Wykonanie: 252 338,07 zł (dofinansowanie: 227 104,26 zł; wkład własny: 25 233,81 zł)

Przebudowa drogi gminnej nr 010424 C Kęsowo – Kęsowo wybudowanie w górach – ulica Karpacka od km 1+050,00 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowego

Wykonanie: 249 615,30 zł (dofinansowanie: 237 134,53 zł; wkład własny: 12 480,77 zł)

Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sicinki – etap I i etap II

Wykonanie: 661 693,08 zł (dofinansowanie: 628 864,93 zł; wkład własny: 33 098,15 zł)

Promesy dotyczą jedynie wykonania poszczególnych inwestycji. Do dofinansowania nie są brane pod uwagę koszty poniesione za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wydatki, które dopiero zostaną poniesione na nadzór inwestorski. Zarówno wydatki poniesione na nadzór inwestorski oraz dokumentacje projektową będą zwiększały wkład własny do tego zadania.