Program MALUCH+ 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w klubie dziecięcym dziennego opiekuna

Wartość dofinansowania 16 200,00 złotych

Całkowita wartość zadania 39 981,41 złotych

Maluch +" 2021 to program  który ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki