Szkolenie dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów finansowanych

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza na szkolenie dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (nabory nr 1/2021/EFS, 2/2021/EFS/ 3/2021/EFS).

 

Termin ogłoszenia naborów: 30.12.2021r.

(ogłoszenia dostępne będą na stronie www.partnerstwo.borytucholskie.pl).

Materiały ze spotkania informacyjnego dostępne są TUTAJ

Szkolenie dotyczy przede wszystkim sposobu wypełniania wniosku o powierzenie grantu za  pomocą generatora.

Granty przeznaczone są na działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  z terenu powiatu tucholskiego.  Środki można pozyskać na działania w zakresie aktywizacji społecznej (organizowanie społeczności lokalnej,  animacja społeczna, kluby młodzieżowe)  oraz aktywizacji społeczno - zawodowej. Nabory realizowane będą w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" (działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO WK-P 2014-2020).

 

TERMIN: 4 stycznia 2022 r. (wtorek)

GODZINA: 10:00

MIEJSCE: on-line, platforma TEAMS

Prosimy o dokonanie zgłoszenia  przy pomocy formularza dostępnego TUTAJ do piątku  tj. 31.12.2021. Linki do spotkania zostaną przesłane do zgłoszonych uprzednio osób w poniedziałek przed szkoleniem.

W przypadku osób ze specjalnymi potrzebami (np. niedowidzących, niedosłyszących) prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Partnerstwa.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Koszty bieżące i animacja do 2023r." realizowanego przez Partnerstwo "LGD Bory Tucholskie".

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

Biuro: ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola

tel. 523361213