Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań Publicznych w 2022 roku. 

Zgłoszenia kandydatów dokonać można na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem o bezstronności w terminie od 05.01.2022 do 19.01.2022  pocztą na adres Urzędu Gminy w Kęsowie ul. Główna 11 89-506 Kęsowo lub osobiście biuro nr 2 z dopiskiem "Kandydat do pracy w Komisji Konkursowej w 2022 roku"

Szczegółowe informacje na Biuletynie Informacji Publicznej