Sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Piastoszyn

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w miejscowości Piastoszyn, który odbędzie się 2 lutego 2022 r. o godz. 1000.

Osoby, które są zainteresowane kupnem nieruchomości, muszą wpłacić wadium na konto Gminy Kęsowo w terminie do 28 stycznia 2022 r. (decyduje dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Gminy w Kęsowie).

Serdecznie zapraszamy do udziału w przetargu. 

 

Więcej informacji można uzyskać na Biuletynie Informacji Publicznej.

Mapa działek przeznaczonych do sprzedaży