Komunikat w sprawie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tucholskim

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z petentami Starosta Tucholski informuje, iż od dnia 1 lutego 2022 r. do odwołania Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie w formie zdalnej.

Udzielanie porad telefonicznie odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące w danym dniu dyżur. Pod nr telefonu (52) 559 07 51 w godzinach pracy starostwa można ustalić termin porady w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiej.

 

Punkt w Tucholi

  • Punkt: Książnica Tucholska (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)  od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 — 15:30).

Punkty gminne

  • Punkt: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe) poniedziałek 9:00 - 13:00
  • Punkt: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe) wtorek 8:00 - 12:00
  • Punkt: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe) środa 13:00 17:00
  • Punkt: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe) czwartek 8:00 12:00
  • Punkt: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe) piątek 8:00 — 12:00

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji można uzyskać na stronie www.tucholski.pl, zakładka „Nieodpłatna Pomoc Prawna”