Film promujący program "Czyste Powietrze"

W dalszej części artykuły przedstawiamy film promujący program "Czyste Powietrze"