Punkty specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że na terenie całego kraju zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Istnieje możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Listę punktów specjalistycznych opublikowano na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, która znajduje się w poniższym linku:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54