Ważny komunikat dla mieszkańców z rodzin pegeerowskich ubiegających się o sprzęt komputerowy

Miło nam poinformować, że Gmina Kęsowo znalazła się na liście wniosków Granowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 538 965 zł.

Wniosek został uznany w całości – czyli na wszystkie osoby, które po wezwaniach do uzupełniania pierwotnie zwożonych oświadczeń – prawidłowo uzupełniły całość niezbędnej dokumentacji.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie programem i równoczesne zwiększenie alokacji zmieniono zapisy § 4 ust. 3 regulaminu programu, w którym określone zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki wynosiły 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet, które zgodnie z nowym brzmieniem w/w § zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys.

Gmina Kęsowo wnioskowała o kwotę pozwalającą na zakup 203 szt. laptopów z dodatkowym ubezpieczeniem.

W tym momencie zostaną uruchomione wszelki procedury określone w umowie o powierzenie grantu, dążące do wyłonienia dostawcy sprzętu i ubezpieczenia co może potrwać jeszcze długi czas.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o możliwość pozyskania sprzętu w ramach tego Grantu będą na bieżąco informowane o dalszych działaniach. Prosimy o cierpliwość.