Harmonogram zajęć WDK oraz świetlic wiejskich w wrześniu

W dalszej części artykuły przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie oraz świetlic wiejskich.   .

Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

Praca opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie i osoby prowadzącej zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Poza realizacją zajęć codziennie rano w trakcie trwania nauki szkolnej w wyznaczonych godzinach opiekun świetlicy otwiera obiekt i opiekuje się dziećmi dojeżdżającymi na zajęcia do Szkoły Podstawowej w Żalnie. Prowadzone są także czynności związane z utrzymaniem czystości w obiekcie i wokół niego.

Harmonogram zajęć marzec 20222:

  • Wtorki w godzinach 16:00-18:30
  • Środy w godzinach 16:00-18:30
  • Czwartki w godzinach 16:00-18:30
  • Piątki w godzinach 16:00-19:00

zajęcia prowadzone prze Panią Beatę Rutkowską: zajęcia edukacyjne dostosowane do grup wiekowych, zajęcia tematyczne, w razie odpowiednich warunków atmosferycznych gry i zabawy poza budynkiem świetlicy wiejskiej.

Data zajęć

Godziny

07.03.2022 r. (poniedziałek)

16:00 – 19:30

14.03.2022 r. (poniedziałek)

16:00 – 19:30

21.03.2022 r. (poniedziałek)

16:00 – 19:30

28.03.2022 r. (poniedziałek)

16:00 – 19:30

zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i Tuchółce

Praca osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej w Tuchółce:

Data zajęć

Godziny

02.03.2022 r. (środa)

15:45 –18:45

10.03.2022 r. (czwartek)

15:45 – 18:45

23.03.2022 r. (środa)

15:45 – 17:45

zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.


Harmonogram zajęć Świetlicy Wiejskiej we Wieszczycach:

Data zajęć

Godziny

04.03.2022

15:30-18:00

07.03.2022

16:00-18:00

11.03.2022

15:30-18:00

25.03.2022

15:30-18:00

26.03.2022

10:00-12:30

zajęcia prowadzone prze przez Panią Kamilę Zimorską: tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

 


Harmonogram zajęć w świetlicy wiejskiej w Żalnie

Praca osób prowadzących zajęcia w  ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć:

Data zajęć

Godziny

02.03.2022 r. (środa)

16:00 – 18:30

23.03.2022 r. (środa)

16:00 – 18:30

30.03.2022 r. (środa)

15:30 – 18:30

 

zajęcia prowadzone prze przez Panią Natalię Lorbiecką, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.

Data zajęć

Godziny

09.03.2022 r. (środa)

16:00 – 18:00

16.03.2022 r. (środa)

16:00 – 18:00

zajęcia prowadzone przez Panią Kamilę Zimorską, tematyka i zakres zajęć ustalony zgodnie z program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii.