Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim we Wieszczycach, które odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. o godzinie 1800, w spawie zmiany budżetu sołeckiego