Zajęcia sportowe dla seniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa zaprasza seniorów 60+ na zajęcia sportowe. Pierwsze zajęcia 12 kwietnia o godzinie 1230 w WDK. Zapisy w WDK w Kęsowie.