Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w miejscowości Kęsowo, który odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 1000.

Osoby, które są zainteresowane kupnem nieruchomości, muszą wpłacić wadium na konto Gminy Kęsowo w terminie do 25 kwietnia 2022 r. (decyduje dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Gminy w Kęsowie).

Serdecznie zapraszamy do udziału w przetargu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://bip.kesowo.pl/przetargi,9_1-2022-3_362