Skip to main content
Promesy wstępne z Funduszu Polski Ład

Promesy wstępne z Funduszu Polski Ład

W dniu 14 czerwca 2022 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesy wstępne w związku ze złożonymi w dniach 24 lutego 2022 roku wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Rozwój infrastruktury społecznej poprzez budowę budynki Klubu Dziecięcego w Żalnie

Wykonanie: 3 234 939,82zł (dofinansowanie: 2 749 689,82 zł; wkład własny: 485 250,00 zł)

 

Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Siciny, a Sicinki

Wykonanie: 2 911 001,53 zł (dofinansowanie: 2 765 441,53 zł; wkład własny: 145 560,00 zł)

 

Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo

Wykonanie: 2 786 166,00 zł (dofinansowanie: 2 646 856,00 zł; wkład własny: 139 310,00 zł)

 

Promesy dotyczą jedynie wykonania poszczególnych inwestycji. Do dofinansowania nie są brane pod uwagę koszty poniesione za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wydatki w zakresie nadzoru inwestorskiego.