Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie

W dniu 2 sierpnia 2022 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesę wstępną w związku ze złożonym w dniu 24 lutego 2022 roku wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja 3 PGR dla zadania pn. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie.

 Wykonanie: 3 074 717,89 zł (dofinansowanie: 3 013 217,89 zł; wkład własny: 61 500,00 zł)

Promesy dotyczą jedynie wykonania inwestycji. Do dofinansowania nie są brane pod uwagę koszty poniesione za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wydatki w zakresie nadzoru inwestorskiego.