Wójt Gminy Kęsowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż średniego samochodu pożarniczego marki Berliet.

Przetarg nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych

DANE TECHNICZNE

 • Średni samochód pożarniczy marki berliet.
 • Rok produkcji 1981
 • Masa własna 6290 kg
 • Pojemność 8820 cm3
 • Moc 147 kw
 • Przebieg 32122 km.
 • Napęd na tylną oś
 • Skrzynia biegów manualna : 1 bieg wsteczny, 6 biegów przód

Wymiary :

 • Wysokość 2,85
 • Długość 6,15
 • Szerokość 2,78

 

 • Kabina jednomodułowa zespolona .
 • Miejsca siedzące 8. (2+2+4) schowki pod siedzeniami .
 • Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa ELEKTRA moc 2x50Watt
 • modulator ELFIR ZURA 2120/24.
 • Zabudowa CAMIVA
 • Zbiornik na wodę 2900 ltr.
 • Autopompa CAMIVA CBX 90 II
 • Szybkie natarcie 20 m na zwijadle ręcznym zakończony prądownicą+ 20 m. wąż dodatkowy.
 • Zamontowana dodatkowa rura do tankowania wody z hydrantu.
 • 6 schowków na sprzęt 3x prawa strona, 3 x lewa strona w schowkach pułki.
 • Roboczy podest na dachu, rama do pompy pływającej NIAGARA 1 oraz uchwyt do drabiny.
 • Auto sprawne z aktualnym przeglądem, cały czas używane do akcji ratowniczo-gaśniczych.
 • Opony stan bdb

Cena wywoławcza: 10 000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 6.09.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kęsowo, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, sala nr 8.

O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, przy czym postąpienie minimalne nie może być mniejsze niż 100,00 zł.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu licytacji.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kesowo.pl

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. średni samochód pożarniczy można obejrzeć w siedzibie ochotniczej Straży Pożarnej w Drożdzienicy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pani Jagoda Has pokój Nr 4, tel. 52 3344091 wew.14.

Wójt Gminy Kęsowo zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.