Ogłoszenia otwartego konkursu z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację w okresie 19 września 2022 do 31 grudnia 2022 r., zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój dzieci i młodzieży z gminy Kęsowo w dyscyplinie: piłka ręczna oraz piłka nożna.

Szczegóły konkursu dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej.