Wyniki konkursu na zadanie publiczne

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.09.2022r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej  na zadanie publiczne: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój dzieci i młodzieży z gminy Kęsowo w dyscyplinie piłka ręczna oraz piłka nożna zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

Nazwa stowarzyszeniaTytuł projektu Kwota wnioskowanaKwota przyznana
Stowarzyszenie „Kęsowo na sportowo” Akademia Piłki Ręcznej8 270,005 920,00
Stowarzyszenie „Kęsowo na sportowo” Akademia Piłkarska9 950,007 700,00
Stowarzyszenie   „Bizon Tuchółka”Prowadzenie zajęć piłkarskich i organizacja turnieju piłki nożnej11 000,006 200,00
RAZEM 29 220,0019 820,00

 

W celu podpisania umowy niezbędne jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji kosztów oraz oświadczenia o wkładzie własnym.

Dodatkowe informacje na Biuletynie Informacji Publicznej.