"Strategia Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030"

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kęsowo. W związku z tym zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby diagnozy. Anonimowy kwestionariusz jest dostępny pod linkiem: https://forms.gle/ogtnrAet6PrcxkpF6. Można go wypełnić do dnia 27.10.2022 r.

Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu ww. dokumentu oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć, mających na celu poprawę jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Kęsowo.