Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców

W imieniu Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie" zachęcamy do wypełnia ankiety związanej z procesem ewaluacji obecnej Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącej badania poziomu satysfakcji mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=04c9f893&&b=cbb11d190&&c=ac9fa44c