Profilaktyka jodowa

Szanowni Mieszkańcy, w związku z realizacją na terenie całego kraju profilaktyki jodowej informujemy, że na terenie naszego powiatu zostały wyznaczone i przygotowane punkty dystrybucji tabletek jodku potasu.

Zostaną one uruchomione WYŁĄCZNIE na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

DO TEGO MOMENTU PUNKTY WYDAWANIA PREPARATU BĘDĄ NIECZYNNE, NIE MA KONIECZNOŚCI UDAWANIA SIĘ DO NICH.

Podkreślić należy, że podejmowane działania mają wyłącznie charakter prewencyjnym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletek jodku potasu, po   otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego, najlepiej w ciągu dwóch godzin. Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowana nadal pozostaje korzystne.

Uprawnione do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe, a osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodu potasu (w szczególności dotyczy to uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w sytuacji zaistnienia zdarzenia radiacyjnego mogą przebywać w szkole, a upoważnienie pozwoli im na odbiór tabletek jodku potasu z najbliższego punktu dystrybucji) Zgodnie z rekomendacjami, preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.

WAŻNE! Jodek potasu jest lekiem, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami medycznymi, a także wywoływać działania niepożądane.

Każdy kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Dawkowanie:

  • dorośli do 60.  roku życia i dzieci powyżej 12. roku życia: dwie tabletki (co odpowiada 100 mg jodu) dzieci od 3 do 12 roku życia: 1 tabletka (50 mg jodu)
  • dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia: ½ tabletki (25 mg jodu)
  • noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób  (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.). Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

Wykaz miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu  na terenie powiatu tucholskiego – łącznie 78 punktów.

Lp

Gmina

Miejsce

Adres

1

Śliwice

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 39, 89 – 530 Śliwice

2

Śliwice

Szkoła Podstawowa

Śliwiczki 97 89 – 530 Śliwice

3

Śliwice

Remiza

Lińsk 49, 89 – 530 Śliwice

4

Śliwice

Świetlica Wiejska

Rosochatka 21, 89-530 Śliwice

5

Śliwice

Świetlica Wiejska

Krąg 27, 89-530 Śliwice

6

Śliwice

Świetlica Wiejska

Łąski Piec 40, 89-530 Śliwice

7

Śliwice

Świetlica Wiejska

Brzeźno 17, 89-530 Śliwce

8

Śliwice

Świetlica Wiejska

Okoniny 28, 89-530 Śliwice

9

Śliwice

Świetlica Wiejska

Linówek 14, 89-530 Śliwice

10

Śliwice

Świetlica Wiejska

Lipowa 4, 89-530 Śliwice

11

Śliwice

Świetlica Wiejska

Lubocień 40, 89-530 Śliwice

12

Śliwice

Salka przy Kościele

Okoniny Nadjeziorne 17, 89-530 Śliwce

13

Śliwice

Świetlica Wiejska

Lisiny 12, 89-530 Śliwice

1

Cekcyn

Świetlica wiejska w Brzoziu

89-505 Brzozie 41

2

Cekcyn

Świetlica wiejska w Iwcu

89-512 Iwiec 12A

3

Cekcyn

Świetlica wiejska w Krzywogońcu

89-511 Krzywogoniec 21

4

Cekcyn

Świetlica wiejska w Ludwichowie(łącznie z sołectwem Trzebciny )

89-505 Ludwichowo 25

5

Cekcyn

Świetlica wiejska w Małym Gacnie

89-505 Małe Gacno 35

6

Cekcyn

Świetlica wiejska w Nowym Suminie

89-511 Nowy Sumin 38

7

Cekcyn

Świetlica wiejska w Ostrowie

89-512 Ostrowo 16

8

Cekcyn

Świetlica wiejska w Wielkich Budziskach

89-505 Wielkie Budziska 13

9

Cekcyn

Świetlica wiejska w Wysokiej

89-505 Wysoka 11A

10

Cekcyn

Świetlica wiejska w Zalesiu

89-511 Zalesie 24A

11

Cekcyn

Świetlica wiejska w Zielonce

89-505 Zielonka 73

12

Cekcyn

Świetlica wiejska w Zdrojach

89-505 Zdroje 89

13

Cekcyn

Hala Sportowa w Cekcynie(całe sołectwo Cekcyn  - z podziałem na miejscowości i ulice)

89-511 Cekcyn, ul. Szkolna 41A

1

Gostycyn

 Sala Narad

Urząd Gminy, ul. Bydgoska 8

2

Gostycyn

Świetlica Wiejska

Przyrowa 20

3

Gostycyn

Piła

ul. Nogawicka 7-sołtys

4

Gostycyn

Świetlica Wiejska

 Pruszcz ul. Kościelna 30

5

Gostycyn

Świetlica Wiejska

Bagienica 25

6

Gostycyn

Świetlica Wiejska

Mała Klonia 22

7

Gostycyn

Wiejski Dom Kultury

 Wielka Klonia 13

8

Gostycyn

Świetlica Wiejska

Kamienica  16A

9

Gostycyn

Świetlica Wiejska

Łyskowo 44

10

Gostycyn

 Remiza strażacka

Wielki Mędromierz 55

1

Kęsowo

Świetlica Wiejska w Drożdzienicy

Drożdzienica 4A

2

Kęsowo

Świetlica Wiejska Jeleńcz

Jeleńcz 17

3

Kęsowo

Wiejski Dom Kultury w Kęsowie

Kęsowo ul. Główna 7

4

Kęsowo

Świetlica Wiejska Obrowo

Obrowo 8

5

Kęsowo

Świetlica Wiejska Pamiętowo

Pamiętowo 16

6

Kęsowo

Świetlica Wiejska Piastoszyn

Piastoszyn ul. Główna 10

7

Kęsowo

Świetlica Wiejska Przymuszewo

Przymuszewo 16A

8

Kęsowo

Świetlica Wiejska Żalno

Żalno ul. Szkolna 1A

9

Kęsowo

Świetlica Wiejska Wieszczyce

Wieszczyce 20

1

Lubiewo

Świetlica wiejska w Bysławiu

ul. Strażacka 1, 89-510 Bysław

2

Lubiewo

Biblioteka Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo- Lubiewo

ul. Wincentego Witosa 1, 89-526 Lubiewo

3

Lubiewo

Świetlica wiejska w Suchej

ul. Główna 19, 89-526 Sucha

4

Lubiewo

Świetlica wiejska w Klonowie

Klonowo 21, 89-526 Lubiewo

5

Lubiewo

Świetlica wiejska w Bysławku

Bysławek 51a, 89-510 Bysław

6

Lubiewo

Świetlica wiejska w Minikowie

Minikowo 52, 89-510 Bysław

7

Lubiewo

Świetlica wiejska w Lubiewicach

Lubiewice 25, 89-526 Lubiewo

8

Lubiewo

Świetlica  wiejska w Płazowie

Płazowo 47, 89-510 Bysław

9

Lubiewo

Świetlica wiejska w Wełpinie

Wełpin 8, 89-510 Bysław

10

Lubiewo

Świetlica wiejska w Trutnowie

Trutnowo 20, 89-526 Lubiewo

11

Lubiewo

Świetlica wiejska w Cierplewie

Cierplewo 9, 89-525 Sucha

12

Lubiewo

Urząd Gminy w Lubiewie

ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo

1

Tuchola

Tucholski Ośrodek Kultury

Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

2

Tuchola

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tucholi

ul. Szkolna 4, 89-500 Tuchola

3

Tuchola

Przedszkolne Nr 1 w Tucholi

ul. Bydgoska 13B, 89-500 Tuchola

4

Tuchola

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

ul. Świecka 89A, 89-500 Tuchola

5

Tuchola

Przedszkole Nr 2 w Tucholi

ul. Piastowska 32, 89-500 Tuchola

6

Tuchola

Hala Widowiskowo – Sportowa przy OSiR

ul. Warszawska 17, 89-500 Tuchola

7

Tuchola

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tucholi

ul. Piastowska 23, 89-500 Tuchola

8

Tuchola

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tucholi

ul. Pocztowa 10, 89-500 Tuchola

9

Tuchola

Liceum Ogólnokształcące w Tucholi

ul. Pocztowa 8A, 89-500 Tuchola

10

Tuchola

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tucholi

ul. Świecka 105, 89-500 Tuchola

11

Tuchola

Szpital Tucholski

ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola

12

Tuchola

Świetlica Wiejska w Bladowie

Bladowo 5, 89-500 Tuchola

13

Tuchola

Świetlica Wiejska w Małym Mędromierzu

Mały Mędromierz 29, 89-500 Tuchola

14

Tuchola

Szkoła Podstawowa w Stobnie

Stobno 33, 89-502 Raciąż

15

Tuchola

Świetlica Wiejska w Białowieży

Białowieża 8A, 89-500 Tuchola

16

Tuchola

Dom Strażaka w Kiełpinie

Kiełpin 57, 89-500 Tuchola

17

Tuchola

Świetlica Wiejska w Wielkiej Komorzy

Wielka Komorza 15, 89-500 Tuchola

18

Tuchola

Świetlica Wiejska w Legbądzie

ul. Szkolna 6, 89-504 Legbąd

19

Tuchola

Świetlica Wiejska w Klocku

Klocek 1H, 89-504 Legbąd

20

Tuchola

Świetlica Wiejska w Rzepicznej

Rzepiczna 9D, 89-504 Legbąd

21

Tuchola

Wiejski Dom Kultury w Raciążu

ul. Wczasowa 1, 89-502 Raciąż

 

Pliki do pobrania: