Skip to main content
Badanie ankietowe dot. Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030

Badanie ankietowe dot. Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w ramach badania jest realizowane na potrzeby diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kęsowo w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030. Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu ww. dokumentu oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć, mających na celu poprawę jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Kęsowo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf052ASwf3VpHD2DLZ-BpXuAY8B3vrB8PKc7rEk5VOAxDV3ig/viewform

Bardzo prosimy o udział w badaniu do dnia 14.12.2022 r.