Realizacja programu Youngster Plus

Gmina Kęsowo przystąpiła do realizacji Programu YOUNGSTER PLUS współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie uczniowie klas ósmych realizują dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w  programie YOUNGSTER PLUS w ramach współpracy Gminy Kęsowo z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej. Program obejmuje rok szkolny 2022/2023, prowadzony jest w formie zajęć pozalekcyjnych w ilości 90 godzin dla jednej grupy liczącej 20 uczniów. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem podręczników, które zostaną sfinansowane przez Fundusz. Gmina Kęsowo otrzyma dotację z Funduszu w wysokości 1800,00 zł na pokrycie 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela, pozostałą część wynagrodzenia pokryje Gmina ze środków własnych.