Skip to main content
Nabór wniosków o powierzenie grantów na  przedsięwzięcia aktywizacyjne i szkolenia

Nabór wniosków o powierzenie grantów na  przedsięwzięcia aktywizacyjne i szkolenia

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów na  przedsięwzięcia aktywizacyjne i szkolenia z zakresu  zachowania lokalnego dziedzictwa oraz wzmacniania kapitału społecznego. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 281.831,60 zł.

Ogłoszenie naboru nr 1/2022/G

Poziom dofinansowania do 100%, wsparcie nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, wnioski mogą składać np. stowarzyszenia, instytucje kultury, JST (przy czym dla jednostek sektora finansów publicznych przeznaczone może być max. 20% puli środków).

Materiały informacyjne i szkoleniowe

Zachęcamy do umawiania się na doradztwo w biurze Partnerstwa (ul. Kolejowa 4, Tuchola, tel. 52 336 12 13). W ramach doradztwa mogą Państwo otrzymać także przykładowo wypełniony wniosek o powierzenie grantu.

Nabór realizowany jest ze środków PROW 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016-2023.