Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następującej sferze: