Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim we Żalnie, które odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godzinie 1700, w spawie wyboru nowego sołtysa