Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Wieszczycach, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 20 lutego 2023 r. o godzinie 1700