Zebranie wiejskie wyborcze w Obrowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Obrowie, w spawie wyboru nowego sołtysa, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godzinie 1600