Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Obrowie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 22 marca 2023 r. o godzinie 1630