Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Żalnie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 29 marca 2023 r. o godzinie 1900