Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Drożdzienicy, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 1800