Ankieta do opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju

„Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” udostępnia Państwu ankietę, która ma służyć poznaniu potrzeb i problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców obszaru Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (czyli gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola).

LGD stara się o pozyskanie funduszy unijnych, które już od 2024 roku przeznaczone mają być na działania skierowane do mieszkańców powiatu tucholskiego.

Wyniki ankiety posłużą do opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, dzięki któremu mamy szanse na kilkanaście milinów złotych dla lokalnych firm, stowarzyszeń, rolników i samorządów. 

link do ankiety