Tyle potrzeb, ale które najważniejsze? - zapraszamy mieszkańców na spotkanie warsztatowe

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego, w szczególności sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym KGW i OSP), podmiotów gospodarczych oraz instytucji z sektora publicznego, a także dotychczasowych Wnioskodawców i Grantobiorców LGD na otwarte spotkanie warsztatowe, podczas którego dyskutować będziemy m.in. o celach nowej LSR.

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że potrzeb mamy sporo, ale na zaspokojenie wszystkich  nie wystarczy środków, niektórych nie możemy sfinansować w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Czy uda nam się określić najważniejszy kierunek rozwoju? Zachęcamy do udziału w otwartej dyskusji.

Termin spotkania: 26.04.2023 r. (środa)
Miejsce: sala konferencyjna Lokalnego Centrum Rozwoju w Tucholi (ul. Kolejowa 4, budynek dworca)
Godzina: 16.00-18.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 24.04.2023 r. (poniedziałek) poprzez formularz zgłoszeniowy