Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Piastoszynie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 4 maja 2023 r. o godzinie 1830