Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać"

Gmina Kęsowo otrzymała dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Odbiorcami programu są uczniowie klas trzecich: 2 grupy z SP Kęsowo oraz 2 grupy z SP Żalno, razem 49 dzieci. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku.

Koszt zadania wyniesie łącznie 32.000,00 z czego 8.000,00 to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki natomiast 24.000,00 to wkład własny Gminy Kęsowo.

Dzięki projektowi uczniowie klas trzecich nabędą podstawowe umiejętności nauki pływania.